Bilker.com  

Deze site wordt op 04-10-2015 beŽindigd. De domeinnaam " bilker.com " wordt niet verkocht.
This site is terminated on 04-10-2015. The domain name "bilker.com" is not sold.
 
 


Enne Jans Bilker   1886 / 1977

Welkom
op de
 Bilker
familie historie
en
genealogie site.
 


Berend Jans Bilker  1898  / 1985

 
De familie Bilker vindt zijn oorsprong in Holwerd  (Westdongeradeel).
Een dorp in Friesland,daar waar de veerdienst vertrekt naar Ameland.

De naam Bilker is waarschijnlijk afkomstig uit de wereld van de molenaars.

Een bilker is iemand die de molenstenen waarop het koren wordt fijngemalen aanscherpt.


Het zogenaamde billen van een molensteen . 
Copyright Bilker 2006