Bilker.com  
 
 Bilker familie archief.    l  Oude foto's  l  Overleden  l  Rustplaatsen  l  Holwerd  l  Diaconieboeken  l  Knipsels  l
 

 Uit de diaconieboeken van Holwerd.

Gedigitaliseerd door Piet de Haan lid van de redactie van de Historische Vereniging Noordoost Friesland.

 

 

 

      Ont = ontvangen door de diakonie van…………..

      Bet = betaling door de diakonie aan ……….

    De eerste drie kolommen zijn mogelijk de data van ontvangst of betaling. Het zouden ook de boekingsdata kunnen zijn.

     De vet gedrukte jaartallen is de eerste dag van het nieuwe boekjaar want hier zijn geen tussen jaartallen vermeld.

    De vierde kolom is een link naar de foto van de bladzijde van het diaconieboek.

     De ontvangst of betaling is in  caroligulden . stuivers . penningen.     1 caroligulden = 20 stuivers.  1 stuivers is 16 penningen

     In boek  4 komt de overgang naar de gulden = 100 centen.

 

 

 

Boek 1 diaconie Holwerd

Streekarchivariaat Noordoost Friesland   inventarisnr. 1032

 15

06

1748

2

Ont

Jan

Jansen

Bilker

 

Wegens een ruigscherne.

4 . 0 . 0

17

11

1749

21

Ont

Jan

Jansen

Bilker

 

Wegens intres van latere betaling.

1 . 15 . 0

17

11

1749

21

Ont

Jan

Jansen

Bilker

 

De 1e termijn van wijlen Pijter Bartels wed. verkochte huizinge.

71 . 8 . 0

17

11

1749

42

Bet

Jan

Jansen

Bilker

 

Bij betaling van een termijn ontvangen.

0 . 6 . 0

11

11

1750

49

Ont

Jan

Jansen

Bilker

 

De 2e  termijn van de huizinge door Pijeer Bartels wed. nagelaten.

71 . 8 . 0

09

11

1750

62

Bet

 

 

 

 

Aan vertering bij het ontvangen van het huis termijn door Jan Jansen Bilker gekocht.

0 . 6 . 8

23

11

1752

91

Ont

Jan

 

Bilker

 

In vermindering van het laatste termijn.

21 . 0 . 0

06

12

1753

107

Ont

Jan

Jansen

Bilker

 

Hetgeen hij nog te rest was wegens de koop van Pijter Bartels wed. huis.

Tot volle betaling.  50 . 8 . 0

En nog daar te boven wegens intressen.

6 . 6 . 0

58 . 14 . 0

26

09

1753

118

Bet

 

 

 

 

Verteering bij het geld ontvangen van J.J. Bilker.

0 . 2 . 0

 

 

 

Boek 2 diaconie Holwerd

Streekarchivariaat Noordoost Friesland   inventarisnr. 1033

15

06

1795

95

Bet

Jan

 

Bil.

 

Voor geleverde kleding aan de diakonie armen.

19 . 9 . 8

03

10

1796

115

Bet

Jan

Jans

Bilker

 

Wegens geleverde klederen aan de diakoniearmen.

19 . 11 . 0

15

06

1795

100

Bet

Jan

 

Bil.

 

Voor 60 oude estrikken.

0 . 12 . 0

 

 

 

Boek 3 diaconie Holwerd

Streekarchivariaat Noordoost Friesland   inventarisnr. 1034

19

06

1808

53

Ont

Jan

Jans

Bilker

 

II B  De Nieuwe Beijer

Nr. D  Door Jan Jans Bilker cum uxore bewoond het welk mei 1808 verschenen was.is door denzelven betaald.

29 . 0 . 0

01

01

1811

100

Ont

Willem

Oeges

 

 

II B  De Nieuwe Beijer

Nr. D  Door Jan Jans Bilker cum uxore bewoond waarop door Willem Oeges is

En nog een half jaar op de volle huur welke mai 1811 zal verschijnen.

30 . 0 . 0

01

01

1812

121

Ont

Willem

Oeges

 

 

II B  De Nieuwe Beijer

Nr. D  Door Jan Janzen Bilker cum uxore bewoond geweest tot mei 1811.

Hier voor heeft Willem Oeges de huur mei 1811 verschenen betaald met: 15 . 0 . 0

Zijnde de andere helft van deze huur in vorige rekening verantwoord.

Van deze kamer is insgelijks uit handen van Jouke Jaspers welke dezelve tot 12 nov. 1811 bewoond heeft, het halfjaar huur ontvangen totaal: 15 . 0 . 0  

 

N.B. deze Nieuwe Beijer uitgenomen kamer C  is thans tot een Caserne van de Gendarmes voor het district Westdongeradeel ingehuurd.

30 . 0 . 0

 

 

 

Boek 4 diaconie Holwerd

Streekarchivariaat Noordoost Friesland   inventarisnr. 1035

01

01

1831

122

Ont

Frans

Jans

Bilker

 

II B  De Nieuwe Beijer

Nr. B  verhuurd aan Frans Jans Bilker voor 34,00 en hiervan ontvangen 17,00 den 12e mei 1831 komende te verschijnen.

17,00

01

01

1832

138

Ont

Frans

Jans

Bilker

 

II B  De Nieuwe Beijer

Nr. B  verhuurd aan Frans Jans Bilker en hiervan ontvangen de volle huur den 12e mei 1832 komende te verschijnen.  34,00

Nog van dezelfde ontvangen de resterende huur mei 1831 verschenen 17,00

51,00

01

01

1833

156

Ont

Frans

Jans

Bilker

 

II B  De Nieuwe Beijer

Nr. B  verhuurd aan Frans Jans Bilker en hiervan ontvangen de volle huur ad. 34,00 den 12e mei 1833 komende te verschijnen. 

34,00

01

01

1833

165

Bet

Frans

 

Bilker

 

X  Buitengewone uitgaven.

Wegens het steen schoonmaken bij de Nieuwe Beijer in 1831.

0,25

01

01

1834

174

Ont

Frans

Jans

Bilker

 

II B  De Nieuwe Beijer

Nr. B  verhuurd aan Frans Jans Bilker voor 34,00 en hiervan de volle huur den 12e mei 1834 komende te verschijnen ontvangen.

Onkosten van het huurcontract 0,40.

34,40

01

01

1835

192

Ont

Frans

Jans

Bilker

 

II B  De Nieuwe Beijer

Nr. B  verhuurd aan Frans Jans Bilker voor 34,00 en hiervan de volle huur den 12e mei 1835 komende te verschijnen ontvangen.

Onkosten van het huurcontract 0,40.

34,40

01

01

1836

207

Ont

Frans

Jans

Bilker

 

II B  De Nieuwe Beijer

Nr. B  verhuurd aan Frans Jans Bilker voor 34,00 en hiervan de volle huur den 12e mei 1836 komende te verschijnen ontvangen.

Onkosten van het huurcontract 0,40.

34,40

 

Copyright Bilker 2006